New documentary with music by David Kollar.

Pravda je to najdôležitejšie - Eduard Grečner
Trailer: